SPA

Spa to relaks, nic tak nie wpływa na odprężenie jak dotyk

Regulamin SPA

 • 1. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 • 2. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.
 • 3. Rezygnacja z zabiegów powinna być dokonana na 1 dzień przed rozpoczęciem zabiegu.
  W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w wymaganym terminie lub niestawieniu się na zabieg zostaną Państwo obciążeni kwotą w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu a w przypadku zabiegów znajdujących się w pakiecie, zostaną one potraktowane jako wykorzystane.
 • 4. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża,
  – trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
  – Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
 • 5. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA.
  Decyzję ostateczną podejmuje pracownik Recepcji Spa lub Kierownik Spa & Wellness.
 • 6. SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.
 • 7. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 • 8. Możliwość zamiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwwskazań zdrowotnych.
 • 9. Osoby mające nieukończone 16 lat mogą korzystać z usługi JUNIOR SPA oraz przebywać na terenie SPA wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.